Starter Guide

Táto časť Wiki je určená predovšetkým začínajúcim používateľom, ktorí potrebujú získať základné informácie o projektoch OpenStreetMap a FreemapSlovakia, o spôsobe vytvárania máp, spätnej kontrole máp, o komunikácií s inými používateľmi komunity a pod.

Obsah

1. Úvod
2. Príprava na mapovanie
3. Mapovanie
4. Štandardy
Comments [Hide comments/form]
Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki