Revision [4374]

This is an old revision of BakalarkaTuristika made by MichalPalenik on 2012-10-03 09:54:01.

 

POI v turistickej mape

Práca obsahuje návrh ktoré body záujmu sa majú zobrazovať v turistickej mape. Rozdiel je kladený na dva typy turistov lesný (turista v rurálnych oblastiach) a mestský (turista v meste), pričom každý z nich má iné požiadavky.

Cabanová Lucia

obsah práce:
úvod, motivácia
popis potrieb mestských a vidieckych turistov
prehľad existujúcich máp
kategorizácia dôležitých POI a popis ich dôležitosti pre turistov
popis implementácie na Freemap
záver


obsah experimentu:
výber vzorových oblastí (4-8 kusov)
postupné prerábanie POI, renderovanie
robenie skrínšotov, ich postupné hodnotenie (ankety?)


SkolskaPraca
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki