Revision [2834]

This is an old revision of DatoveZdroje made by MilanNobonn on 2010-03-31 13:40:07.

 

Datové zdroje, mapové podklady, databazy z ktoré možeme používať pri tvorbe Openstreetmap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa daju použiť služby:

Databázy

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. SSC podovolila pouzivanie Miestopisu za podmienky, ze bude uvedeny zdroj. Tento dokument je k dispozicii aj v prefiltrovanej podobe TXT, alebo Google Docs
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki