Revision [2837]

This is an old revision of DatoveZdroje made by MilanNobonn on 2010-03-31 13:44:14.

 

Datové zdroje, mapové podklady, databazy z ktoré možeme používať pri tvorbe Openstreetmap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa daju použiť služby:

Databázy

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki