Revision [2843]

This is an old revision of DatoveZdroje made by MilanNobonn on 2010-04-01 23:59:45.

 

Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe Openstreetmap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

Databázy

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki