Revision [2845]

This is an old revision of DatoveZdroje made by JozefVince on 2010-04-02 00:21:46.

 

Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe Openstreetmap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

TMS

http://dev.freemap.sk/layers/nlc/%z/%x/%y.png - s povolenim NLC obkrelsovat lesne cesty do OSM

Databázy

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki