Revision [2920]

This is an old revision of DatoveZdroje made by MilanNobonn on 2010-04-14 11:06:56.

 

Datové zdroje


Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe OpenStreetMap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

TMS


Databázy


Iné

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki