Revision [3719]

This is an old revision of DatoveZdroje made by nail on 2011-08-12 13:00:35.

 

Datové zdroje


Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe OpenStreetMap

Organizácie uvedené nižšie dali explicitné povolenie na použitie ich databáz a služieb pri tvorbe mapy. Dôležité: iné zdroje nie je možné ani povolené použiť.

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

TMS


Databázy


Iné


AkviziciaDat ďalšie možnosti
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki