Revision [3485]

This is an old revision of DvePercenta made by JozefVince on 2011-01-15 20:02:54.

 

Venujte 2% z daní Freemap-u


Podporte tvorbu voľných máp !

Tento rok môžete prvý krát venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Freemap Slovakia.
Prispejete k rozvoju a prevádzke portálu Freemap Slovakia (www.freemap.sk) a aktivít súvisiacich s rozvojom
a podporou mapovania Openstreetmap (www.openstreetmap.org) na Slovensku.

Hlavným cieľom združenia Freemap Slovakia je podpora mapovania a tvorby máp so slobodnou licenciou. Tento cieľ napĺňame rôznymi spôsobmi, z ktorých spomenieme aspoň tie významnejšie


Údaje potrebné k poukázaniu podielu zaplatenej dane:

Občianske združenie
Freemap Slovakia
Matičná 8/A5
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 42173639

Ďakujeme!!!

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki