Revision [3081]

This is an old revision of FairUsagePolicy made by JozefVince on 2010-05-20 08:53:05.

 

Nerád ale predsa asi chceme povedať ľuďom, že tu síce sme pre nich, ale pre všetkých a nie pre pár "šikovných", ktorý si dokážu napísať mass downloader skript.

Existuje samozrejme výnimka v prípade poskytnutia nejakej kompenzácie :P

Takže tie naše pravidlá:
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki