Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [31]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2008-03-17 13:25:34.

 

Freemap "centrum"


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki