Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [291]

This is an old revision of HomePage made by NickN17 on 2008-07-22 15:28:12.

 

Pridajte zoznam funcionalít do WishList, ktoré by ste radi videli na Freemap Slovakia.

Wiki Freemap Slovakia

Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

SiteMap (alebo podobný názov) - kde sa bude dat nájst všetko dôležíté a užitočné na jednom mieste (skoro ako PageIndex) ale aj s krátkym komentárom čo je to. Chceme ?

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


Freemap API - vývoj


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki