Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1761]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2009-05-06 22:43:46.

 


Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Portál freemap.sk


Tvorba mapy

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki