Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1836]

This is an old revision of HomePage made by MichalPalenik on 2009-05-23 13:37:31.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity

MicroMappingParty200906 MappingParty 21.júna 2009 a MicroMappingParty200905 29. mája až 1. júna, obidve v Bratislave

Portál freemap.sk


Tvorba mapy (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki