Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1961]

This is an old revision of HomePage made by MichalPalenik on 2009-06-26 10:11:44.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity

MicroMappingParty200907 konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach v Žiline

Portál freemap.sk


Tvorba mapy (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki