Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2253]

This is an old revision of HomePage made by JozefVince on 2009-08-31 00:28:57.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity

MicroMappingParty200907 konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach v Žiline

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl32.png) Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, za úraz, smrť následkom úrazu alebo straty orientácie, alebo finančné straty spôsobené komukoľvek nepresnosťou, prípadne chybou poskytovaných mapových podkladov.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki