Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [2311]

This is an old revision of HomePage made by MichalPalenik on 2009-10-26 10:47:30.

 

projekt Mapa Obce
Vitajte na našom malom wiki venovanom lokálnym aktivitám okolo medzinárodného projektu OpenStreetMap.

Najbližšie aktivity


Chceš ísť mapovať niekam ďaleko, ale nechceš dať veľa peňazí za cestu? Máme pre teba riešenie: podmienkou je aby si zmapoval niečo nezmapované, na čo ti FreemapSlovakia dá vlakový lístok na víkend kamkoľvek na Slovensko za paušálnych 5€. MapujVlakom Viac informácií

Portál freemap.sk


Tvorba mapy


 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl32.png) Prevádzkovateľ týchto stránok nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví, za úraz, smrť následkom úrazu alebo straty orientácie, alebo finančné straty spôsobené komukoľvek nepresnosťou, prípadne chybou poskytovaných mapových podkladov.

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/bulb16.png) Use google translator to see this page in English
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki