Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [4519]

This is an old revision of HraniceAdministrativnychUzemi made by JozefVince on 2013-03-17 21:49:14.

 

Admin Hranice

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki