Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Google Style OSM Map
pre z8 az z16 - aktualizovaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)
pozrieť si môžete tu > http://sandbox.freemap.sk/google_style_map/?zoom=15&lat=48.16335&lon=17.15049&layers=0B

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/google/{z}/{y}/{x}.png

Porovnanie Google Style OSM Map vs. Freemap Atlas (z12)
Google Style OSM MapFreemap Atlas


Porovnanie Google Style OSM Map vs. Freemap Atlas (z16)
Google Style OSM Map Freemap Atlas

Mapa bola vyrobená pomocou programu MaperitiveRenderer Maperitive, použitím mierne modifikovaného štýlu GoogleMaps, ktorý nájdete aj v inštalačkách programu MaperitiveRenderer Maperitive.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki