Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
High Contrast OSM Map
pre z12 az z16 - aktualizovaná sporadicky (podľa požiadaviek používateľov)
pozrieť si môžete tu > http://sandbox.freemap.sk/highcontrast/?zoom=15&lat=48.16335&lon=17.15049&layers=0B

URL pre zariadenia http://www.freemap.sk/layers/highcontrast/{z}/{y}/{x}.png

Porovnanie High Contrast OSM Map vs. Freemap Atlas (z12)
High Contrast OSM Map Freemap Atlas

Porovnanie High Contrast OSM Map vs. Freemap Atlas (z16)
High Contrast OSM Map Freemap Atlas

Mapa bola vyrobená pomocou programu MaperitiveRenderer Maperitive, použitím takého prvého nástrelu možností pre "čitateľnejšiu mapu v mobile na slnku".
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki