Konferencia "Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach" sa uskutočni od štvrtka, 2. júla do nedele 5. júla na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

FreemapSlovakia mal prednášku v piatok poobede.

viac na http://frcatel.fri.uniza.sk/OSS09/

zborník aj prezentácie sú na SOSpreskoly.org

MicroMappingParty viac aktivít
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki