Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
maly pokus ujednotit na SK znacenie hranic

admin_level1234567899,510
stav podla OSM wikiN/Anational border (SK: štátna hranica)NUTS 2 Region (Groups of Regions): (SK: oblasti: Bratislavský kraj, západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko)region borders (SK: hranica kraju, vyššieho územného celku)N/Aborders of Bratislava and Košice (SK: hranice miest Bratislava a Košice)N/Adistrict borders (SK: hranica okresu)LAU 2 Obec (Town/Village), autonomous towns in Bratislava and KošicenedefinovaneKatastrálne územie (Cadastral place) (SK: katastrálne územie obce)
aktualny stav BA-----
aktualny stav MT-----
navrh
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki