Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [3533]

This is an old revision of OpenLayers made by MichalPalenik on 2011-02-17 14:44:48.

 

OpenLayers je javascriptová knižnica, ktorá umožňuje zobrazovať rôzne mapové služby.

Základná stránka

aké html použiť, resp čo je to html

Prvá mapa

ako zadefinovať prvú mapu v funkcii init(): http://gisfns.freemap.sk/01-prva-mapa.html

Ovládacie prvky

mierka, kolečká myšou, texty, premalink, ...

Viacero vrstiev

prepínanie freemap turistika, freemap cyklotrasy a osm mapnik
extra vrstva bodov ťahaná zo súboru
extra vrstva bodov ťahaná z databázy

Interakcia so zbytkom stránky

ako vložiť polohu do formulára

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki