Revision [2942]

This is an old revision of PCLMapCollection made by MilanNobonn on 2010-04-20 16:05:51.

 

Perry-Castañeda Library Map Collection


http://www.lib.utexas.edu/maps/

Táto zbierka obsahuje rôzne mapové podklady U.S. Army a CIA, ktoré nie sú chránené autorským zákonom. [http://www.lib.utexas.edu/maps/faq.html#3.html public domain]. Snímanie z papierových podkladov urobili na University of Texas.

Najzaujímavejšie podklady pre Freemap Slovakia z dostupných máp sú vojenské topografické mapy v merítku 1:250,000 z roku 1959.
Series M501, U.S. Army Map Service, 1959-

Pripravujem referencované verzie týchto mapový podkladov na územý SR

http://93.184.70.94:21880/utexas_maps/
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki