Revision [2922]

This is an old revision of SiteStartT100 made by NickN17 on 2010-04-15 09:18:03.

 

Trnavská stovka


Trnavská stovka je najslávnejší diaľkový turistický pochod na území Slovenska. 37.ročník začína ako obyčajne, na bratislavskej hlavnej železničnej stanici 5. júna 2010 od 6:00 do 8:00 h. Cieľom je prejsť za 1 deň peši do Brezovej Pod Bradlom po hrebeni Malých Karpát. Pochod organizuje KTD Trnava a voliteľne sa dá isť až do Trenčína (169 km).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki