Ako mapovať splavy:

miesto na nalodenie: whitewater=put_in
miesto na vylodenie: whitewater=egress
miesto na nalodenie aj vylodenie: whitewater=put_in;egress
tag mimo rieky na tú stranu, kde sa vyloďuje

hať:
obtiažnosť rieky

kempy, ....

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki