Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1225]

This is an old revision of TlacoveSpravy made by MichalPalenik on 2009-02-18 08:47:04.

 

Tu sú tlačové správy vydané projektom Freemap

TlacovaSprava2009februar
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki