Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [1422]

This is an old revision of TlacoveSpravy made by MichalPalenik on 2009-02-27 14:32:33.

 

Tu sú tlačové správy vydané projektom Freemap

TlacovaSprava2009februar
TlacoveSpravy2009Januar
TlacoveSpravy2008Decemper
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki