Revision [2232]

This is an old revision of WeatherSourceSHMU made by JozefVince on 2009-08-13 19:39:48.

 

SHMÚ

Zdrojom týchto informácií o aktuálnom počasí je Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk)
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/shmu_logo64.png)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki