Revision [190]

This is an old revision of WishList made by JozefVince on 2008-05-26 17:11:03.

 

Zoznam požadovanej funcionality

zadávajte trojice meno, priorita, odmena
možnosť zadať začiatok a koniec cesty, prípadne parametre vyhľadávania, možnosť stiahnuť cestu ako množinu waypoint-ov, alebo gpx-subor
Dodi, normalna, 500 SKK
upload track logu do databázy, aby kresliči mohli podľa nej nakresliť mapy

vlastné a verejne georeferencovane fotky
možnosť pridať info pre kresličov, kde je chyba, pridať nové POI
návrh a realizáciaľahko rozširovatelného príjemného používateľského rozhrania
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki