Revision [196]

This is an old revision of WishList made by JozefVince on 2008-05-27 07:54:26.

 

Zoznam požadovanej funkcionality

Pridajte zoznam funkcionalí, ktoré by ste radi videli na Freemap Slovakia. Môžete uviesť aj požadovanú prioritu prípadne aj odmenu, ktorú ponúkate riešiteľovi za implementovanie funkcionality.

zadávajte trojice meno, priorita, odmena
možnosť zadať začiatok a koniec cesty, prípadne parametre vyhľadávania, možnosť stiahnuť cestu ako množinu waypoint-ov, alebo gpx-subor
  • Dodi, normalna, 500 SKK

upload track logu do databázy, aby kresliči mohli podľa nej nakresliť mapy

vlastné a verejne georeferencovane fotky

možnosť pridať info pre kresličov, kde je chyba, pridať nové POI

návrh a realizácia ľahko rozširovatelného príjemného používateľského rozhrania
There is one comment on this page. [Display comment]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki