Revision [4293]

This is an old revision of API made by MichalPalenik on 2012-05-20 16:43:14.

 

úvodný popis, aké API ponúka portál FreemapSlovakia:

EmbeddedFreemap - mapa na Vašu stránku

stiahnutie POI, múzeá na celom Slovensku

routovanie: 17.10713/48.14578|17.11048/bicycle/fastest&Ajax= napr

čo ešte máme?
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki