Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Prečo si vložiť mapu na stránku ?

Ak návštevník Vašej webstránky hľadá miesto kde sídlite a ako sa k Vám dostať, okrem adresy mu veľmi pomôže mapa. Ideálnym spôsobom ako dostať mapu na svoju stránku je práve EmbeddedFreemap. Oproti jednoduchému obrázku s mapou umožňuje približovanie a odďaľovanie mapy ako i jej posúvanie. Na rozdiel od komerčných máp máte reálnu možnosť ovplyvniť mapu vo Vašom okolí, dokresliť chýbajúce budovy alebo nové ulice.

HTML kód pre vloženie mapy na Vašu stránku si pohodlne môžete pripraviť na priamo na stránke https://www.freemap.sk.

Nastavte si mapu na miesto a s priblížením ako potrebujete. Môžete pridať na mapu aj rôzne body a k nim vlastné popisky. Ak máte všetko prichystané tak ako treba kliknite na a následne </> Vložiť do webstránky.
Teraz si nastavte akú veľkú mapu na potrebujete, prípadne môžete vypnúť niektoré ovládacie prvky (ako vyhľadávacie políčko, či prepínanie rôznych druhov mapových vrstiev). Ponúkaný kód je potom potrebné vložiť do vlastnej stránky.


Upozornenie: Nasledujúce informácie sú zastaralé. Uvedená funkcionalita bude časom odstránená.

Nová verzia založená na knižnici Leaflet

Sprievodca na prípravu kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie pomocou tagu IFRAME do vašej HTML stránky, príklad:
<iframe style='width:600px; height:400px;'
src='http://embed2.freemap.sk/index.html?lat=48.75&lon=19.5&zoom=12&layers=T&markerLat=48.8&markerLon=19.6&markerHtml=Hello&markerShowPopup=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>


Demo: http://embed2.freemap.sk/demo.html

Parametre, všetky sú nepovinné:
 • lat - zemepisná šírka
 • lon - zemepisná dĺžka
 • zoom - priblíženie
 • layers - vrstvy, viď. LayerAllInOne
 • markerLat - zemepisná šírka značky
 • markerLon - zemepisná dĺžka značky
 • markerHtml - HTML kód popisu značky
 • markerShowPopup=1 - hneď ukázať popis značky
 • overlay=routes - pridá vypínateľne prekrytie s počítanými turistickými časmi

Interaktívna mapa

Môžete použiť aj interaktívnu mapu podľa návodu na http://epsilon.sk/dynamicke/

Staršia verzia založená na knižnici OpenLayers


Ako vložiť mapu

Nástroj a sprievodca na prípravu kódu pre vloženie mapy do webstránok tretích strán.

Vloženie je jedným iframe-om. Ak ste prezident SR, na stránku si dajte:
<iframe style='width:400px; height:300px;'
src='http://embedded.freemap.sk/?lon=17.107759579893752&lat=48.149285494735004&zoom=16&marker=1'
scrolling='no' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0'></iframe>


Sprievodca/wizard

Sprievodca Vám vygeneruje tento iframe.

Pokročilé nastavenie webstránky
 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/excl16.png) Pozor! tieto nastavenia nie sú zatiaľ podporované v sprievodcovi, je však možné ich doplniť ručne do kódu vygenerovaného sprievodcom.
 • parameter layers umožňuje určiť, ktoré vrstvy sú podkladové. Syntax je rovnaká ako v LayerAllInOne
 • parameter load umožňuje načítať gpx log ktorý sa na mapke vykreslí (load=http:...) - ak nešpecifikujete lat, lon a zoom s týmto parametrom, budú vypočítané tak, aby bol zobrazený celý log
 • parameter marker umožňuje použiť vlastnú vlajočku na zobrazenie pozície na mapke (marker=http:...)
 • modifikácia marker=url,w,h,x,y - kde w,h sú rozmery obrázka značky a x,y je ukotvenie voči ľavému hornému rohu
 • parameter mlat a mlon umožňuje umiestniť obrázok na inú súradnicu ako stred mapy
 • modifikácia marker=url a mtype=txt - url musí obsahovať súbor podľa formátu Openlayers Text a umozňuje zobraziť viac bodov na mape aj s bublinami
 • http://sandbox.freemap.sk/progressbar/embedded/ návod na pokročilé nastavenia

 (image: http://old.freemap.sk/img/wiki/marked16.png) Stále rozširujúci sa zoznam používateľov vloženej mapy Embedded Freemap nájdete tu

CategoryHowTo
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki