Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Mapa Obce

Názov práce: Popis bodov záujmu v jednotlivých oblastiach

Cieľ práce: Vytvoriť systém pre prehľadné informovanie návštevníkov stránky o bodoch záujmu v danej oblasti.

Cieľom experimentu je vytvoriť užívateľsky prítulný popis bodov záujmu pre potreby internetovej stránky a zabezpečiť prehľadnú navigáci do týchto objektov v jednotlivých obciach a regiónoch.

Michal Kostúr, bakalárska práca


obsah práce:
popis experimentu
atď


popis experimentu:
návrh databázovej štruktúry informácií o obci
modulárny návrh naplnenia a aktualizácie údajov
implementácia
návrh užítaveľského rozhrania a navigácie
implementácia


SkolskaPraca
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki