Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for BakalarkaPOIpridaj
[3347] 2010-10-13 10:38:46 by MichalPalenik
[3337] 2010-10-11 22:27:11 by MichalPalenik
[3332] 2010-10-08 10:07:57 by MichalPalenik
[3329] 2010-10-06 10:01:54 by MichalPalenik
[3327] 2010-10-06 09:55:13 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki