Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for CategoryAdmin
[4138] 2011-12-16 18:22:36 by JozefVince
[4137] 2011-12-16 18:22:27 by JozefVince
[593] 2008-12-17 00:34:59 by WikkaInstaller [Upgrading from 1.1.6.3 to 1.1.6.5]
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki