Revision [819]

This is an old revision of DataSource made by JozefVince on 2009-01-02 18:32:12.

 

Povôd údajov
Údaje zakreslované do máp OpenStreetMap musia byť výlučne Autori nesmú do projektu zakreslovať "kradnuté" dáta.

Využitie dát z projektu OpenStreetMap
Naše vektorové dáta sú ukladané na serveroch OpenStreetMap, spolu s dátami od prispievateľov takmer z celého sveta.
Pri dodržaní licencie sú určené
aj na ďaľšie využitie pre ostatných.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki