Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DataSource
[5270] 2017-09-09 20:32:28 by kayle [aktualizácia]
[3434] 2010-11-29 09:36:22 by NickN17
[993] 2009-01-07 10:39:26 by NickN17
[819] 2009-01-02 18:32:12 by JozefVince
[818] 2009-01-02 18:31:47 by JozefVince
[817] 2009-01-02 18:18:09 by NickN17
[816] 2009-01-02 18:17:34 by NickN17
[815] 2009-01-02 18:17:21 by NickN17
[773] 2009-01-01 09:54:41 by NickN17
[771] 2009-01-01 09:53:37 by NickN17
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki