Revision [993]

This is an old revision of DataSource made by NickN17 on 2009-01-07 10:39:26.

 

Pôvod údajov
Údaje zakresľované do máp OpenStreetMap musia byť výlučne Autori nesmú do projektu zakresľovať "kradnuté" dáta.

Využitie dát z projektu OpenStreetMap
Naše vektorové dáta sú ukladané na serveroch OpenStreetMap, spolu s dátami od prispievateľov takmer z celého sveta.
Pri dodržaní licencie sú určené aj na ďalšie využitie pre ostatných.

SiteStart Naspäť
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki