Revision [2854]

This is an old revision of DatoveZdroje made by JozefVince on 2010-04-04 15:36:06.

 

Datové zdroje, mapové podklady, databázy z ktoré môžeme používať pri tvorbe Openstreetmap

WMS

WMS je webová služba pre sprístupňovanie bitmapových geografických podkladov. Pre územie SR sa dajú použiť služby:

TMS

http://dev.freemap.sk/layers/nlc/%z/%x/%y.png - s časovo obmedzením povolením NLC obkresľovať lesné cesty do OSM do konca roku 2010 ( http://wags.nlcsk.org/LC/Default.aspx (c) NLC Zvolen, platnosť k 31.12.2010 )

Databázy

There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki