Národné Lesnícke Centrum


Pozor! od 1.1.2011 nie je možné používať NLC ako zdroj dát pre OpenStreetMap

Ústav lesných zdrojov a informatiky Národného lesníckeho centra vo Zvolene na základe zmluvy číslo /NLC/2009 zo dňa 2.2.2010 poskytol databázu lesných ciest. Na základe tejto zmluvy môžme do konca roka 2010 kopírovať lesné cesty do databázy OpenStreetMap.

http://lvu.nlcsk.org/LC/ (c) NLC Zvolen, platnosť k 31.12.2010

Následná úprava dát

Pri neskoršom fyzickom prejdení týchto lesných ciest je potrebné ich typ upraviť (smerom hore alebo dole). Po oprave je možné odstrániť tag "source=NLC"
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki