Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for DiplomovkaPOI
[4388] 2012-10-05 10:24:54 by MichalPalenik
[4382] 2012-10-05 10:09:55 by MichalPalenik
[4266] 2012-04-12 20:54:50 by MichalPalenik
[4220] 2012-03-20 10:58:28 by MichalPalenik
[4219] 2012-03-20 10:37:57 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki