Revision [2175]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by MichalPalenik on 2009-07-30 19:03:16.

 

EmbeddedFreemap Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki