Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Revisions for EmbeddedFreemapDev
[5272] 2017-09-09 20:35:39 by kayle [aktualizácia]
[3023] 2010-05-06 10:20:10 by MichalPalenik
[3022] 2010-05-06 10:17:38 by MichalPalenik
[3021] 2010-05-05 10:59:28 by MichalPalenik
[3020] 2010-05-05 10:48:47 by MichalPalenik
[3019] 2010-05-05 10:46:15 by MichalPalenik
[3018] 2010-05-05 10:40:59 by MichalPalenik
[3017] 2010-05-05 09:20:54 by MichalPalenik
[3016] 2010-05-05 09:20:45 by MichalPalenik
[3015] 2010-05-05 08:37:53 by MichalPalenik [markers a mtype]
[2455] 2009-12-13 12:43:35 by JozefVince
[2454] 2009-12-13 12:43:23 by JozefVince
[2429] 2009-12-09 22:37:39 by JozefVince
[2179] 2009-07-30 21:15:06 by JozefVince
[2177] 2009-07-30 19:05:09 by MichalPalenik
[2176] 2009-07-30 19:04:50 by MichalPalenik
[2175] 2009-07-30 19:03:16 by MichalPalenik
[1551] 2009-03-16 15:22:07 by MichalPalenik
[1550] 2009-03-16 15:21:28 by MichalPalenik
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki