Revision [2179]

This is an old revision of EmbeddedFreemapDev made by JozefVince on 2009-07-30 21:15:06.

 

EmbeddedFreemap Embedded Freemap umožňuje aj pokročilé nastavenie ktoré nie je zahrnuté v sprievodcovi. Adresa vývojovej verzie je http://edev.freemap.sk.


návrhy ďalších možností sú na http://mantis.freemap.sk/view.php?id=12
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki