Revision [3437]

This is an old revision of FairUsagePolicy made by NickN17 on 2010-11-29 09:42:36.

 

Nerád ale predsa asi chceme povedať ľuďom, že tu síce sme pre nich, ale pre všetkých a nie pre pár "šikovných", ktorý si dokážu napísať mass downloader skript.

Takže tie naše pravidlá:
Tieto pravidlá neplatia pre členov združenia a pre platiacich zákazníkov (samozrejme po predchádzajúcej dohode).
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki