info Na stiahnutie


Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Mapové dáta ©OpenStreetMap prispievatelia. Licencované pod ODbL 1.0.


Android aplikácia
Freemap plugin pre aplikáciu LocusMap. Slúži na online vyhľadávanie POI a trás a spravovanie offline vektorovej mapy. Návod na inštaláciu a použitie.


info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.osm.pbf
Veľkosť: cca 115 MB
Aktualizované denne


Garmin mapa Slovenska
freemapSKtopo - obsahuje mapu Slovenska s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná každý pracovný deň)


info Mapy pre OSMtracker
Momentálne je podporovaná možnosť online sťahovanie máp.
Prečítajte si informácie o konfigurovaní vrstvy LayerAllInOne. Do aplikácie len zadajte požadovanú URL adresu.
Offline mapu si môžete pripraviť podobne pomocou nástrojov OSMtiledownloader (Anglicky) a JTileDownloader (slovensky)


GpsVP - mapy pre windows a PDA
GpsVP je open source program pre prácu s vektorovými Garmin a online rastrovými mapami (po stiahnutí máp do cache umožňuje aj offline režim). Prečítajte si popis nastavenia.


Naspäť

There are no comments on this page. [Add comment]

Valid XHTML 1.0 Transitional :: Valid CSS :: Powered by WikkaWiki