Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.
Aktuálne informácie z tejto stránky boli presunuté na: https://www.freemap.sk/?tip=exports

info Na stiahnutie


Freemap Slovakia vytvára pravidelné exporty mapy pre rôzne mobilné aplikácie/zariadenia. Tu si ich môžete stiahnuť. Ak tu nie je uvedený postup inštalácie mapy pre Vašu aplikáciu/zariadenie, je potrebné hľadať postup na web stránke Vami používanej aplikácie/zariadenia.

Mapové dáta ©OpenStreetMap prispievatelia. Licencované pod ODbL 1.0.

 (image: https://dev.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)
Mobilné aplikácie (android/iOS)
Freemap plugin pre aplikáciu Locus Map. Slúži na online vyhľadávanie POI a trás a spravovanie offline vektorovej mapy. Návod na inštaláciu a použitie.

Priame stiahnutie mapy Slovenska a Freemap štýlu pre program Locus Map a OruxMaps
(Upozornenie: odkazy sú funkčné len cez prehliadač v mobilnom telefóne s nainštalovanou aplikáciou)

Locus Map OruxMaps
Pokiaľ používate inú aplikáciu, ktorá vie zobraziť mapy vo formáte mapsforge, môžete si ručne stiahnuť nasledovné súbory. Tie potom musíte uložiť do priečinka, kde si to aplikácia vyžaduje. Kde konkrétne to je zistíte buď priamo v aplikácií, alebo na web stránke aplikácie.
Uvedené mapy vo formáte mapsforge sa aktualizujú každý utorok a piatok.
 (image: https://dev.freemap.sk/img/wiki/wiki_div.png)

 (image: https://dev.freemap.sk/img/wiki/garmin_logo16.png) Garmin mapa
freemapSKtopo - obsahuje mapu Slovenska s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná každý pondelok a štvrtok)
freemapCZtopo - obsahuje mapu Českej republiky s turistickými a cyklo trasami (aktualizovaná každý pondelok a štvrtok)SiteStart Naspäť
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki