Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [165]

This is an old revision of FileDownload made by JanoLC on 2008-04-03 23:44:24.

 

Súbory na stiahnutie


Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0
Copyright C2008 various OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) contributors.
Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ).
Some rights reserved.

OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.zip
Veľkosť: cca 5 MB
Aktualizovaný denne

Garmin mapa Slovenska
Garmin mapa v img formáte
63240001.img
Veľkosť: cca 2.2 MB
Aktualizovaný denne
Návod ako pridať img do MapSource nájdete tu
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki