Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [832]

This is an old revision of FileDownload made by JozefVince on 2009-01-02 19:37:30.

 

Súbory na stiahnutie


info Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0
Copyright C2008 various OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) contributors.
Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ).
Some rights reserved.

info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.zip
Veľkosť: cca 8 MB
Aktualizovaný denne

info Garmin mapa Slovenska
Garmin mapa v img formáte
63240001.img
Veľkosť: cca 3.5 MB
Aktualizovaný denne
FreemapvMapSource Navod ako pridať img do MapSource

Garmin mapa v img formáte - s navigáciou (beta)
gmapsupp.img
Veľkosť: cca 5.3 MB
Aktualizovaný denne

info Mapy pre NaviPOWM
Slovensko vo formate NaviPOWM
NaviPOWM_Maps_Slovakia.zip
Veľkosť: cca 12 MB
Aktualizovaný denne
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki