Pozor! wiki.freemap.sk je archivovaná a už do nej nie je možné prispievať. Užitočné stránky budú premigrované na oficiálne wiki stránky slovenskej OpenStreetMap komunity.

Revision [855]

This is an old revision of FileDownload made by NickN17 on 2009-01-02 23:28:14.

 

Súbory na stiahnutie

(zobraziť FileDownloadEn anglicky / switch to FileDownloadEn english)

info Súbory sú poskytované pod licenciou Creative Commons CC-BY-SA 2.0

Copyright ©2008 various OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org) contributors.
Licensed as Creative Commons CC-BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ).
Some rights reserved.


info OSM extrakt Slovenska
Vo formáte osm používanom v projekte OpenStreetMap
slovakia.zip
Veľkosť: cca 8 MB
Aktualizovaný denne

info Garmin mapa Slovenska
Garmin mapa v img formáte
63240001.img
Veľkosť: cca 3.5 MB
Aktualizovaný denne
FreemapvMapSource Navod ako pridať img do MapSource

Garmin mapa v img formáte - s navigáciou (beta)
gmapsupp.img
Veľkosť: cca 5.3 MB
Aktualizovaný denne

info Mapy pre NaviPOWM
Slovensko vo formate NaviPOWM
NaviPOWM_Maps_Slovakia.zip
Veľkosť: cca 12 MB
Aktualizovaný denne

info Mapy pre OziExplorer a TrekBuddy
Export /?Proc=download Slovenska, miest,turistické mapy
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki